Vitajte na našej stránke

    Materská škola sa nachádza v obci Čeľadice. Je vzdialená od mesta Nitra 17 km smerom na Zlaté Moravce.  Predprimárne zariadenie je umiestnené v areáli  Základnej školy. V súčastnosti s ňou tvorí  jeden subjekt.

    Ide o účelovú jednopodlažnú budovu, v ktorej sú 2 triedy, 1 spálňa, sociálne zariadenia pre deti, spoločná šatňa a jedáleň. Súčasťou je aj hospodárska časť, kde sa nachádza kuchyňa, sklad, kancelárie vedenia MŠ a ZŠS.

    Areál MŠ tvorí priestranná trávnatá plocha s pieskoviskom a hojdačkami. Časť areálu tvorí betónová plocha, časť je vysadená ihličnatými stromami, kvetmi a ozdobnú časť areálu dopĺňa jazierko s vodnými rastlinami.

Materská škola je dvojtriedna, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov. Naše deti pochádzajú spravidla z tejto obce. Materskú školu financuje zriaďovateľ a tým je Obecný úrad Čeľadice.

Prevádzka MŠ :  denne od 6 : 30 - 16 : 30